Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Informacja dla Pacjentów i Odwiedzających

Aktualności

Poradnie specjalistyczne

tl_files/przetargi/poradnie_szybki_termin_25.08.2020.jpg

Właśnie otrzymaliśmy nowoczesne, bezprzewodowe aparaty KTG, które od dzisiaj są na wyposażeniu każdej sali porodowej.

Zakup nowoczesnych, bezprzewodowych aparatów KTG jest następstwem wcześniejszego testowania aparatu wśród Pacjentek Bloku Porodowego. W ślad za bardzo dobrymi opiniami kobiet, które korzystały z aparatów podczas pobytu na Oddziale Porodowym, podjęto decyzję o wyposażeniu każdej sali porodowej w bezprzewodowy aparat KTG. Urządzenia są wygodne w użyciu, pozwalają na swobodne poruszanie się Pacjentki w pierwszej fazie porodu, na nieskrępowane wyjście do toalety, kąpieli, czy skorzystania z dodatkowego wyposażenia sal porodowych np. piłek, drabinek.
Nowe, bezprzewodowe aparaty KTG rejestrują częstości uderzeń serca płodu i matki, zapewniają bardzo dobrą jakość i pewność badania, rozszerzają możliwości diagnostyczne personelowi medycznemu opiekującemu się Pacjentką i Jej Dzieckiem. Komfort Pacjentki, zakres opieki medycznej w okresie przed i w trakcie porodu są ciągle monitorowane, umożliwiając szybką reakcję i pomoc medyczną.
Mamy ogromną satysfakcję, że możemy naszym pacjentkom zaproponować profesjonalną opiekę na Oddziale Położniczym, którego wszystkie sale porodowe posiadają aparaty do bezprzewodowego pomiaru KTG. Należymy do nielicznych placówek w Wielkopolsce, które są tak doskonale wyposażone.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych do pracy w SOR

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy w SOR

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny, pod numerem 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

KOMUNIKAT dotyczący NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (tzw. Wieczorynka).

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udziela świadczeń wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym się pod nr telefonu:

 

504-122-025

 

504-122-062

 

516-185-340

 

Po konsultacji telefonicznej lekarz zadecyduje o przebiegu leczenia, a także oceni czy jest potrzeba przyjazdu pacjenta na wizytę do szpitala np. w celu osłuchania. Pacjent, który otrzyma zalecenie pojawienia się na wizycie lekarskiej powienien skierować się do wejścia do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez pochylnię, zaraz przy głównym parkingu Szpitala. Nie należy kierować się do wejścia przez SOR (przez namiot).

Informacja dla osób objętych kwarantanną i skierowanych na badanie w kierunku COVID-19 przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Śremie (Sanepid)Od dnia 8 maja 2020 roku, przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostaje wyznaczony punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19, TYLKO DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ.

Sanepid ustala datę przyjazdu pobrania wymazu kontrolnego u osoby objętej kwarantanną a pod całodobowym numerem telefonu szpitala: 516-952-700, należy umówić się na godzinę.

W celu pobrania wymazu należy przyjechać samochodem na wyznaczone miejsce przy SORze i potwierdzić telefonicznie swoją obecność, pod numer: 516-952-700.
Pracownik medyczny podejdzie do samochodu i pobierze wymaz.

Badania będą wykonywane tylko osobom w trakcie kwarantanny, skierowanych na badanie w kierunku COVID-19 przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Śremie (Sanepid).

Komunikat dla pacjentów w sprawie działania Działu Fizjoterapii.

1. Od dnia 01.06.2020 roku wracamy do dawnego trybu przyjęć pacjentów do dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności.

Fizjoterapia będzie czynna:

- od 1.06.2020 do 5.06.2020r w godzinach 7.00 - 16.00.
- od 8.06 w godzinacch 7.00 - 18.00.

2. Dział Fizjoterapii przyjmuje zapisy osobiście i telefonicznie.

3. Pacjenci zapisani wcześniej w kolejkę oczekujących będą powiadamiani indywidualnie o terminach zabiegów.

4. Zapisy na zabiegi komercyjne są przyjmowane osobiście i telefonicznie. Oferujemy krótkie terminy!

5. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala na umówioną godzinę proszeni są o przybycie do Działu fizjoterapii nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu.

6. W godzinach od 7.00-14.00 wejście do budynku Szpitala dla pacjentów Działu Fizjoterapii będzie możliweod strony dużego parkingu, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu. Od godziny 14.00 wejście będzie możliwe tylko przez pomarańczowy namiot, który jest ustawiony przy SOR-ze.

7. Pacjenci, którzy przyjdą szybciej niż ustalone zasady, nie będą mogli wejść na teren Szpitala.

8. W oczekiwaniu na zabiegi należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi (co najmniej 2 metry).

9. Przepraszamy za utrudnienia. Jest to próba przywrócenia normalnego funkcjonowania Działu Fizjoterapii.

Komunikat w sprawie przyjęć planowych do oddziałów szpitalnych.

1. Od dnia 01.06.2020 roku oddziały szpitalne wracają do dawnego trybu przyjmowania pacjentów do planowych hospitalizacji.

2. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala na umówioną godzinę proszeni są o przybycie nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną przyjęcia.

3. Wejście do budynku Szpitala dla pacjentów do planowej hospitalizacji jest możliwe przez pomarańczowy namiot, który jest ustawiony przy SOR-ze. po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu.

4. Po wejściu do Szpitala prosimy o kierowanie się do Biura Przyjęć Planowych.

5. W oczekiwaniu do przyjęcia do oddziału należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi (co najmniej 2 metry).

6. Przepraszamy za utrudnienia. Jest to próba przywrócenia normalnego funkcjonowania oddziałów szpitalnych.

 

Komunikat dla pacjentów przyjmowanych w poradniach szpitalnych i pracowniach diagnostycznych, w tym dla pacjentów przyjmowanych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (badania tomografii komputerowej, zdjęcia rtg)

1. Od dnia 01.06.2020 roku poradnie szpitalne oraz pracownie diagnostyczne wracają do dawnego przyjmowania pacjentów przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności.

2. Organizacja przyjęć w poradniach, pracowniach diagnostycznych polega na przyjmowaniu pacjentów na 10 minut przed zaplanowaną wizytą.

3. W godzinach od 7.00-14.00 wejście do budynku Szpitala dla pacjentów poradni i pracowni diagnostycznych będzie możliwe od strony dużego parkingu, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu. Od godziny 14.00 wejście będzie możliwe tylko przez pomarańczowy namiot, który jest ustawiony przy SOR-ze.

4. Pacjenci, którzy przyjdą szybciej niż ustalone zasady, nie będą mogli wejść wcześniej na teren Szpitala.

5. Do badań do Poradni preluksacyjnej prosimy o przybycie tylko jednej osoby towarzyszącej dziecku.

6. W oczekiwaniu na usługi medyczne należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi (co najmniej 2 metry).

7. Przepraszamy za utrudnienia, ale wprowadzone rozwiązania pozwalają na rozpoczęcie pracy poradni, pracowni. Jest to próba przywrócenia normalnego funkcjonowania wspomnianych komórek organizacyjnych.

Komunikat dla rodzin i opiekunów pacjentów

KOMUNIKAT dotyczący NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (tzw. Wieczorynka).

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udziela świadczeń wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym się pod nr telefonu:

 

504-122-025

 

504-122-062

 

516-185-340

 

Po konsultacji telefonicznej lekarz zadecyduje o przebiegu leczenia, a także oceni czy jest potrzeba przyjazdu pacjenta na wizytę do szpitala np. w celu osłuchania. Pacjent, który otrzyma zalecenie pojawienia się na wizycie lekarskiej powienien skierować się do wejścia do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez pochylnię, zaraz przy głównym parkingu Szpitala. Nie należy kierować się do wejścia przez SOR (przez namiot).

 

Czas pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
od pn – pt w godz. 18.00-8.00
sobota i niedziela – całodobowo.

Przypominamy, wejście do Szpitala (w tym do NŚOZ) jest możliwe tylko przez SOR, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała (lub dodatkowym badaniu), które zostaną przeprowadzone w namiocie ustawionym w kierunku na prawo od SOR.


Przekazanie rzeczy dla pacjenta

 

Od dnia 18.03.2020r. wszystkie rzeczy dla pacjentów można przekazywać w FORMIE PACZKI codziennie w godzinach od 14 – 17, w namiocie przy SORze.

Każda paczka musi być opisana IMIENIEM I NAZWISKIEM PACJENTA, a także ODDZIAŁEM, na którym dany pacjent przebywa.

 

Odbiór pacjenta ze Szpitala

 

Do odbioru pacjenta ze Szpitala powinna zostać oddelegowana JEDNA osoba z rodziny, bądź opiekun.
Wskazana osoba musi przejść przez namiot (pomiar temperatury), który znajduje się przy SORze, udać się i czekać przed danym oddziałem. Personel przekaże pacjenta wyznaczonej osobie.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

 

Aby uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta należy telefonicznie umówić się na spotkanie z lekarzem prowadzącym bądź kierownikiem oddziału, dzwoniąc bezpośrednio do dyżurek lekarskich. Informacja zostanie udzielona TYLKO RAZ na cały pobyt pacjenta w szpitalu, bądź w sytuacjach wyjątkowych (jak np. pobyt przedłużony) dodatkowo po ustaleniu z lekarzem. W dniu spotkania z lekarzem będzie możliwość odebrania zbędnych rzeczy pacjenta (np. brudna bielizna).

POLECENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

 

wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).


Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy rezydentów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz otorynolaryngologii

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy rezydentów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz otorynolaryngologii. Praca na Oddziale Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej oraz Oddziale Laryngologicznym i Poradni Laryngologicznej.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

WAŻNA INFORMACJA

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wprowadza się w Szpitalu z dniem 09.03.2020r. ZAKAZ ODWIEDZIN do odwołania.

2020 MIĘDZYNARODOWY ROK PIELEGNIARKI I POŁOŻNEJ

Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska.

200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Pielęgniarka, Statystka oraz działaczka społeczna która wypracowała podstawy na których opiera się współczesne pielęgniarstwo. W czasie wojny krymskiej zorganizowała od podstaw opiekę nad rannymi żołnierzami zwalczając uprzedzenia lekarzy i urzędników. Po wojnie wróciła do Anglii gdzie została ekspertem Armii Brytyjskiej ds. wojskowej służby pielęgniarskiej. W 1860r. założyła w Londynie przy Szpitalu św. Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa – The Nightingale Training School. Florence Nightingale jako pierwsza kobieta została nagrodzona brytyjskim Orderem Zasługi.

Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

 

link:  https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE