Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

KORONAWIRUS - ważne informacje dla Pacjentów związane z funkcjonowaniem Szpitala podczas pandemii.

Dodano: 2020-10-12 08:58

 

Informacja dla osób objętych kwarantanną i posiadających skierowanie na badanie w kierunku COVID -19

Przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym został wyznaczony punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19, dla osób posiadających skierowanie np: od lekarza, lekarza rodzinnego, przed pobytem w sanatoriuium i inne.

 

Dzień i godzinę pobrania wymazu należy ustalić pod numerem telefonu: 516-952-700.
Codziennie w godzinach od 8.00 - 16.00.

Wymazy będą pobierane codziennie w godzinach od 8.00 - 11.00 oraz dodatkowo

w godzinach popołudniowych wg poniższego porządku:

w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 12.00 – 15.00.

w każdy czwartek tygodnia w godzinach 14.00 – 17.00.

W soboty, niedziele i święta punkt pobrań czynny w godzinach 8.00 – 10.00.

W celu pobrania wymazu należy przyjechać samochodem na wyznaczone miejsce przy SOR-ze. Na co najmniej 3 godziny przed pobraniem należy powstrzymać się od jedzenia i picia oraz w tym czasie nie myć zębów.W trakcie badania wymagana jest maseczka.

Prosimy czekać w samochodzie, pracownik medyczny podejdzie do samochodu i pobierze wymaz.
Przepraszamy za mogące wystąpić kilkuminutowe opóźnienia w pobraniu wymazów.

 

Przyjęcia planowe - zasady obowiązujące od 17.10.2020r.


W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 z dniem 17.10.2020r. zostają ograniczone przyjęcia planowe Pacjentów na oddziały szpitalne.

 

Osoby z wynaczonym wcześniej terminem planowego przyjęcia prosimy o kontakt z lekarzem kierującym lub lekarzem z oddziału, na który Pacjent został skierowany.

 

Przyjęcie planowe na oddział będzie uzależnione od decyzji lekarza.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu Pacjenta na oddział prosimy o przybycie do Szpitala nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną przyjęcia.

Wejście do budynku Szpitala dla Pacjentów do planowej hospitalizacji jest możliwe przez wejście przy parkingu głównym w godzinach od 7.00 - 18.00 w dni powszednie, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu.

W przypadku skierowania do planowej hospitalizacji poza w/w godzinami/dniami należy kierować się w stronę Soru do białego kontenera.

W oczekiwaniu na przyjęcie do oddziału należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi ( co najmniej 2 metry).


Zmiany Organizacyjne na Oddziale Pediatrycznym i Urologicznym
od dnia 19.10.2020r.

 

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19, poprzez zapewnienie w szpitalu łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19, zostaną wprowadzone od dnia 19.10.2020 roku, konieczne zmiany organizacyjne na pierwszej kondygnacji budynku.

 

Udzielanie świadczeń w zakresie Oddziału Pediatrycznego zostaną ograniczone do przypadków pilnych.

Świadczenia  medyczne w zakresie urologicznym będą kontynuowane.


Porody rodzinne wznowione z dniem 10.12.2020r.

informacje w zakładce Oddział Ginekologiczno-Położniczy


Komunikat dla rodzin i opiekunów pacjentów

Przekazanie rzeczy dla pacjenta - paczki dla pacjentów

 

 

Od poniedziałku do piątku

W soboty, niedziele i święta

14.00 -17.00

14.00 -17.00

Paczki należy przekazać pracownikowi w głównym holu Szpitala - wejście od dużego parkingu

Paczki należy przekazać pracownikowi Szpitaka - w białym kontenerze przy SORze.

Każda paczka musi być opisana IMIENIEM I NAZWISKIEM PACJENTA, a także ODDZIAŁEM, na którym dany pacjent przebywa.

Odbiór pacjenta ze Szpitala

 

Do odbioru pacjenta ze Szpitala powinna zostać oddelegowana JEDNA osoba z rodziny, bądź opiekun.
Wskazana osoba musi przejść przez namiot (pomiar temperatury), który znajduje się przy SORze, udać się i czekać przed danym oddziałem. Personel przekaże pacjenta wyznaczonej osobie.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

 

Aby uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta należy telefonicznie umówić się na spotkanie z lekarzem prowadzącym bądź kierownikiem oddziału, dzwoniąc bezpośrednio do dyżurek lekarskich. Informacja zostanie udzielona TYLKO RAZ na cały pobyt pacjenta w szpitalu, bądź w sytuacjach wyjątkowych (jak np. pobyt przedłużony) dodatkowo po ustaleniu z lekarzem. W dniu spotkania z lekarzem będzie możliwość odebrania zbędnych rzeczy pacjenta (np. brudna bielizna).

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wprowadza się

w Szpitalu z dniem 09.03.2020r. ZAKAZ ODWIEDZIN

do odwołania.

Kominikat dotyczący Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej tzw. Wieczorynka

Udziela świadczeń wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu:

 

504-122-025

504-122-062

516-185-340

 

Po konsultacji telefonicznej lekarz zadecyduje o przebiegu leczenia, a także oceni czy jest potrzeba przyjazdu pacjenta na wizytę do szpitala np. w celu osłuchania. Pacjent, który otrzyma zalecenie pojawienia się na wizycie lekarskiej powienien skierować się do wejścia do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez pochylnię, zaraz przy głównym parkingu Szpitala. Nie należy kierować się do wejścia przez SOR (przez namiot).

 

Komunikat dla pacjentów przyjmowanych w poradniach szpitalnych i pracowniach diagnostycznych, w tym dla pacjentów przyjmowanych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (badania tomografii komputerowej, zdjęcia rtg)


Od dnia 01.06.2020 roku poradnie szpitalne oraz pracownie diagnostyczne wracają do dawnego przyjmowania pacjentów przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności.

Organizacja przyjęć w poradniach, pracowniach diagnostycznych polega na przyjmowaniu pacjentów na 10 minut przed zaplanowaną wizytą.

W godzinach od 7.00-18.00 wejście do budynku Szpitala dla pacjentów poradni i pracowni diagnostycznych będzie możliwe od strony dużego parkingu, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu. Od godziny 18.00 wejście jest możliwe tylko przez biały kontener, który jest ustawiony przy SOR-ze.

Pacjenci, którzy przyjdą szybciej niż ustalone zasady, nie będą mogli wejść wcześniej na teren Szpitala.

Do badań do Poradni preluksacyjnej prosimy o przybycie tylko jednej osoby towarzyszącej dziecku.

W oczekiwaniu na usługi medyczne należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi (co najmniej 2 metry).

Przepraszamy za utrudnienia, ale wprowadzone rozwiązania pozwalają na rozpoczęcie pracy poradni, pracowni. Jest to próba przywrócenia normalnego funkcjonowania wspomnianych komórek organizacyjnych.

Pracownia RTG udziela świadczeń dla Pacjentów ambulatoryjnych wyłącznie w godzinach 7.15 - 15.30.

Przepraszamy za utrudnienia.


 

Wróć

Galeria