Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Co spowodowało, że wybrała Pani nasz Szpital?:

Czy rodziła Pani wcześniej w naszym Szpitalu?

Jeżeli „tak” to czy poziom sprawowanej opieki nad Panią i Pani Maleństwem poprawił się?

Czy opieka pielęgniarek z Oddziału Noworodkowego jest

Czy opieka pielęgniarek z Oddziału Położniczego jest

Czy opieka lekarza neonatologa jest

Czy opieka lekarza położnika jest

Czy stan techniczny/wyposażenie oddziału jest

Czy opieka sprawowana nad Panią i Dzieckiem była wystarczająca przez pielęgniarki?

Czy opieka sprawowana nad Panią i Dzieckiem była wystarczająca przez lekarza?

Czy widzi Pani potrzebę podstawowego szkolenia w zakresie opieki nad dzieckiem i karmienia piersią podczas pobytu na Oddziale?


Czy rozumie Pani konieczność zakupu odzieży ochronnej przez osoby odwiedzające

Czy rozumie Pani konieczność ograniczenia odwiedzin na Oddziale Położniczym

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych

Wiek

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Galeria