Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Jaki był czas oczekiwania Pana/Pani na załatwienie formalności w Izbie Przyjęć?*

Proszę określić jak długo oczekiwał/ła Pan/Pani na przybycie lekarza do Izby Przyjęć?*

Czy w Izbie Przyjęć przekazano Panu/Pani wystarczającą ilość informacji na temat przyjęcia do szpitala?*

Czy pielęgniarki z oddziału były zawsze życzliwe w stosunku do Pana/Pani Rodziny?*

Czy zachowano wobec Pana/Pani poczucie godności, intymności podczas wykonywania czynności :

Czy podczas hospitalizacji lekarz przekazywał informacje o Pana/Pani stanie zdrowia w sposób zrozumiały i jasny?*

Czy podczas hospitalizacji lekarz reagował szybko na Pana/Pani potrzeby?*

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią w czasie hospitalizacji były cierpliwe, uprzejme wobec Pana/Pani?*

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią poświęcały Panu/Pani wystarczająco ilość czasu?*

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią potrafiły udzielić wsparcia, wysłuchać, zmniejszyć lęk?*

Czy pielęgniarki opiekujące się Panem/Panią w czasie hospitalizacji reagowały szybko na Pana/Pani potrzeby?

Czy objaśniono Panu/Pani przed wypisem do domu zalecenia:

Jaką stosować dietę

Jakie stosować zabiegi pielęgnacyjne

Jak przyjmować leki

Proszę dokonać oceny poniższych zagadnień zakreślając na skali ocen od 2 do 5 odpowiednią liczbę.

Informacja o topografii szpitala

Ogólna czystość szpitala

Czystość na oddziale

Czystość w sanitariatach

Warunki odpoczynku i snu

Jakość posiłków - Różnorodność

Jakość posiłków - Temperatura

Jakość posiłków - Estetyka podania

Czy wróciłby/wróciłaby Pan/Pani do naszego szpitala, jeżeli zaistniałaby potrzeba ponownej hospitalizacji?

Czy poleci Pan/Pani znajomemu/znajomej nasz szpital?

Prosimy o zaznaczenie, którego z poniżej wymienionych oddziałów był/była Pan/Pani pacjentem/pacjentką?

Uprzejmie proszę o podanie danych (przez zakreślenie odpowiedniego miejsca) , które posłużą nam do analizy powyższych ankiet.
Galeria