Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Badanie Holter EKG, czyli inaczej 24/48 - godzinna rejestracja EKG metodą Holtera, pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej, całodobowej aktywności badanego.
Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Pracownia dysponuje systemem holterowskim firmy Delmar Reynolds.

tl_files/holter_ekg.jpg

Wskazaniami do wykonania badania są:
- diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
- ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
- ocena czynności sztucznego rozrusznika,
- ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza.

Nie ma specjalnych zaleceń, co do sposobu przygotowania się do badania.


Badanie Holter ciśnieniowy, czyli inaczej 24 - godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy - niezależnie od pacjenta.
Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać, tzw. nadciśnienie białego fartucha, czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia.
Badanie to jest przydatne szczególnie u osób, u których stwierdzane są znaczne różnice w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu i w gabinecie.

Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia, połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru.

Ponieważ badanie ma na celu zarejestrować stan faktyczny, w trakcie pomiarów zaleca się wykonywać wszystkie czynności jak zwykle - praca, wysiłek fizyczny, codzienne czynności domowe, sen.
Po ok. 24 godzinach aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są analizowane i interpretowane przez lekarza.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Badań Czynnościowych Układu Krążenia, mieszczącej się na parterze Szpitala w Śremie w korytarzu diagnostycznym.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.30.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
ul. Chełmińskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 97
tel. 61 281 54 00 - Centrala Szpitala.

Galeria