Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Poniżej znajdują sie dokumenty do pobrania.

Dane rejestrowe

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
NIP 785-17-93-027
REGON 301778672

Kapitał zakładowy: KRS 0000390057 z dnia 28.06.2011r. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 15 355 500,00 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Dane kontaktowe

 

Centrala Szpitala
Tel. +48 61 281 54 00

Sekretariat Prezesa
Tel. +48 61 281 54 43
Fax +48 61 283 57 88
e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Rejestracja do Poradni Szpitalnych
Tel. +48 61 281 54 01
lub +48 61 281 54 27

Rejestracja do Poradni
Ginekologiczno - Położniczej
Tel. +48 61 281 54 29

Rejestracja do Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Tel. +48 61 281 55 03

Biuro Przyjęć Planowych
Tel. +48 61 281 56 24

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Tel. +48 61 281 56 18

Tel. alarmowy: 112 lub 999

Usługi komercyjne - Numer konta bankowego

Pacjent korzystający z usług komercyjnych oferowanych przez Spółkę "Szpital w Śremie" Sp. z o.o. zobowiązany jest do zapłacenia kwoty zgodnie z Cennikiem Świadczonych Usług Medycznych, przelewem na rachunek bankowy Szpitala w Śremie Sp. z o.o. PKO BP 89 1440 1101 0000 0000 1684 0149 lub gotówką najpóźniej w dniu przyjęcia. Potwierdzenie przelania środków przez Dział Księgowości szpitala lub udokumentowanie opłacenia gotówką należy okazać w Izbie Przyjęć w momencie przyjęcia do szpitala.

Oddziały

Szpitalny Oddział Ratunkowy
gabinet lekarzy 61 281 56 42

punkt pielęgniarski 61 281 56 18

Oddział Chorób Wewnętrznych
sekretariat oddziału 61 281 54 99
gabinet lekarzy 61 281 55 80
punkt pielęgniarski 61 281 55 10 

Oddział Urologiczny
sekretariat oddziału 61 281 56 07
gabinet lekarzy 61 281 56 09
punkt pielęgniarski 61 281 56 08

Oddział Chirurgiczny
sekretariat oddziału 61 281 55 71
gabinet ordynatora/lekarzy 61 281 55 70/55 98
punkt pielęgniarski 61 281 55 67

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
sekretariat oddziału 61 281 56 25
gabinet lekarzy 61 281 56 27
punkt pielęgniarski 61 281 54 70

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
gabinet lekarzy 61 281 56 31/56 32
punkt pielęgniarski 61 281 55 00

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
punkt pielęgniarski 61 281 55 06 

Oddział Covid
punkt pielęgniarski 61 281 5493
gabinet lekarzy 61 281 5621
sekretariat oddziału 61 281 5544

Oddział Dziecięcy
sekretariat oddziału 61 281 56 20
gabinet lekarzy 61 281 54 91
punkt pielęgniarski 61 281 54 93

Oddział Laryngologiczny
sekretariat oddziału 61 281 55 29
gabinet lekarzy 61 281 55 23
punkt pielęgniarski 61 281 55 27

Oddział Neurologiczny i Udarowy
sekretariat oddziału 61 281 55 21
gabinet ordynatora/lekarzy 61 281 55 11/55 12
punkt pielęgniarski 61 281 55 20

Oddział Ginekologiczno – Położniczy
sekretariat oddziału 61 281 55 52
gabinet ordynatora 61 281 55 50
punkt pielęgniarski Oddziału Ginekologii
61 281 55 47
punkt pielęgniarski Bloku Porodowego
61 281 55 32
punkt pielęgniarski Oddziału Położniczego
61 281 55 36

Oddział Noworodkowy
gabinet ordynatora 61 281 55 40,
tel / fax 61 283 47 25
punkt pielęgniarski 61 281 55 65/55 64

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej
zgłoszenia świadczeń do realizacji
od godziny 18.00
61 281 56 41/56 40
całodobowo nr komórkowy 504 122 025

Pracownie

Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym
zabiegi nr telefonu 61 281 54 98
pobyt dzienny nr telefonu 61 54 06

Gabinet EKG i Spirometrii
nr telefonu 61 281 56 11
Gabinet EEG i Audiometrii
nr telefonu 61 281 54 40

Gabinet Endoskopii
nr telefonu 61 281 55 75

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Pracownia USG i kontrastowych badań RTG
nr telefonu 61 281 55 03 / 55 02
Pracownia RTG
nr telefonu 61 281 55 03 / 55 02
Pracownia Tomografii Komputerowej
nr telefonu 61 281 55 03 / 55 02

Centralna Sterylizatornia
nr telefonu 61 281 55 19

Poradnie

Rejestracja do poradni pod numerem telefonu 61 281 54 01 lub 61 281 54 27.

  • Laryngologicznej
  • Urologicznej
  • Chirurgicznej
  • Ortopedycznej
  • Neurologicznej
  • Ginekologiczno - Położniczej

Galeria