Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala prowadzi działalność leczniczą w zakresie:
- anestezji, czyli znieczuleń ogólnych lub regionalnych i sedacji do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych,
- intensywnej terapii, czyli postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia,
- reanimacji, czyli czynności mających na celu przywrócenie funkcji organizmu po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia,
- leczenia bólu,
- kompleksowej pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów leczonych w oddziale.

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Intensywna Terapia

Procedury główne:

• Leczenie pacjentów z niewydolnością narządową zagrażającą życiu: oddechową krążenia, oddechową, OUN, nerek, wątroby, krzepnięcia

• Leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową

• Leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym

• Leczenie pacjentów we wstrząsie (kardiogennym, neurogennym, krwotocznym, septycznym, anafilaktycznym)

• Leczenie zatruć

Procedury szczegółowe:

• Terapia wentylacyjna, w tym wentylacja niezależna obu płuc

• Ciągła terapia nerkozastępcz• Lecznicza wymiana osocza

• Terapia lekami inotropowymi w tym aminami katecholowymi, levosimendan

• Rozszerzone monitorowanie hemodynamicze

• Leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN z możliwością monitorowania ICP

• Zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi

• Leczenie żywieniowe do i pozajelitowe

• Leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych (NovoSeven, Oktaplex)


• obecność komisji orzekającej o trwałym i nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu z aktywnością donacyjną


Anestezjologia 

Procedury główne:

• Znieczulenie ogólne wziewne

• Całkowite znieczulenie dożylne

• Znieczulenie złożone

• Znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych

• Znieczulenie zbalansowane (ogólne + regionalne)

• Analgezja pooperacyjna

• Analgezja porodów

• Kaniulacja żył centralnych

• Kaniulacja tętnic

Praca na Oddziale prowadzona jest w systemie ciągłym i zabezpiecza ją całodobowy dyżur lekarski i pielęgniarski w składzie:

- Kierownik lekarz Łukasz Kawalec
- lekarz Ryszard Zawadzki
- lekarz Jarosław Nowak
- lekarz Robert Choma
- lekarz Katarzyna Przychodna
- lekarz Monika Doliwa

Dyżury:

- lekarz Amadou Diakite
- lekarz Ewa Osipowicz - Rukszto

- lekarz Kamila Skrobańska
- lekarz Igor Bielski
- lekarz Małgorzata Hippmann
- lekarz Krzysztof Sobkowicz
- dr n. med. Michał Roman
- lekarz Agnieszka Sobczyk
- lekarz Arkadiusz Sosnowski
- lekarz Karolina Krystkowiak
- lekarz Magdalena Swarcewicz
- lekarz Katarzyna Pruska
- lekarz Tomasz Bartkowiak

- lekarz Agnieszka Tarczyńska - Roman
- lekarz Anna Lonowska

- lekarz Katarzyna Klajbor
- lekarz Ewa Goszczyńska
- lekarz Amadusz Woźniak

oraz Pielęgniarka Oddziałowa Pani Hanna Chrzanowska wraz z pielęgniarkami anestezjologicznymi i personelem pomocniczym.

W kwietniu 2012 roku zakończono gruntowną przebudowę i modernizację Oddziału, przystosowując go do wymagań w zakresie wyposażenia i spełnienia standardów sanitarnych. W ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się 6 łóżek, z których każde posiada indywidualne monitorowanie oraz respirator.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze prowadzący.

Informacje o stanie zdrowia nie są udzielane telefonicznie.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na III piętrze szpitala.Ważne informacje:
Tel. do Gabinetu lekarzy: 61 281 56 31/56 32
Tel. do Punktu Pielęgniarskiego: 61 281 55 00

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria