Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Oddział Ginekologii i Położnictwa szpitala odgrywa istotną rolę w opiece medycznej nad kobietami, nie tylko z powiatu śremskiego. Świadczymy usługi medyczne dla każdej kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania, chcącej leczyć się w naszym szpitalu.

Kadrę lekarską tworzą:

- dr n. med.  Paweł Uchman - Kierownik
- lek. med. Leszek Nowak
- lek. med. Paweł Jackowski
- dr n. med. Robert Stanek
- lek. med. Andrzej Baczyński
- lek. med. Ryszard Eitner
- dr n. med. Marcin Rajewski
- lek.med. Henryk Mazurek
- dr n. med. Izabela Danieluk
- lek. med. Wacław Ginda
- lek. med. Agnieszka Więckowska-Lis

oraz położne i salowe.

Położną Oddziałową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego jest Pani Anna Janiszewska.

Na Oddziale Ginekologicznym znajduje się 20 łóżek. Pokoje są w większości 2 lub 3-osobowe. Na oddział przyjmowane są pacjentki do operacji i zabiegów ginekologicznych. Leczone są również ciężarne z patologią ciąży, jak również pacjentki w terminie porodu.
Poza całodobowym nadzorem personelu medycznego stan pacjentek ciężarnych monitorowany jest za pomocą nowoczesnego sprzętu KTG oraz USG. Przez cały czas pobytu pacjentka ma możliwość uzyskania informacji o stanie swego zdrowia, przed każdym zabiegiem podpisuje zgodę na rodzaj i zakres tego zabiegu.

Odwiedziny odbywają się codziennie, u pacjentek po operacji (maks. 1 osoby). Z powodów organizacyjnych proponujemy odwiedziny w godzinach od 11.00 - 19.00.

Blok Porodowy składa się z 3 pokoi porodowych. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, gwarantujące poszanowanie intymności pacjentki. Do porodu przyjmowana jest każda pacjentka bez względu na miejsce zamieszkania. Rodząca ma możliwość wyboru pozycji do rodzenia, może skorzystać z dodatkowego wyposażenia ułatwiającego poród, np.: piłki, drabinki do ćwiczeń, urządzenia do masażu kręgosłupa.

Porody rodzinne

W trakcie porodu rodzinnego ojciec, bądź osoba wskazana przez rodzącą, aktywnie uczestniczy w akcie porodu poprzez: wspomaganie rodzącej w ćwiczeniach oddechowych oraz zmianach pozycji. Po porodzie dziecka może osobiście przeciąć pępowinę, łączącą dziecko z matką. Przez cały czas trwania porodu rodzice mogą liczyć na ciągły kontakt z położną i lekarzem, którzy służą radą i pomocą przy porodzie.

Osoba towarzysząca może skorzystać z oddzielnego pokoju z łazienką i kącikiem do przygotowania posiłku.

Po porodzie jest możliwośćpobytu pacjentki z dzieckiem i osoba towarzyszącąw pokoju rodzinnym.

W I okresie porodu rodząca może chodzić, jeść, słuchać radia. Do znieczulenia podczas porodu stosujemy środki farmakologiczne oraz podtlenek azotu na życzenie pacjentki. I okres porodu odbywa się w asyście lekarza ginekologa, położnej, pielęgniarki z Oddziału Noworodkowego, a gdy zajdzie potrzeba lekarza neonatologa.
Cięcia cesarskie wykonuje się na wydzielonej sali operacyjnej. Po obserwacji poporodowej, pacjentki przekazywane są na Oddział Poporodowy.

Poród nie musi boleć !

Szpital zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej metody łagodzenia skurczów porodowych za pomocą podtlenku azotu.
Nasza placówka dołączyła do coraz liczniejszej grupy szpitali w kraju, stosujących z powodzeniem to proste rozwiązanie.
Gaz jest stosowany na życzenie pacjentki, kiedy odczuwa silne skurcze porodowe.
Metoda jest bezpieczna dla kobiety i dziecka. Gaz działa już po kilku wdechach, szybko eliminuje się z organizmu i nie powoduje uzależnień. Stosowanie gazu zmniejsza dolegliwości porodowe, rozluźnia mięśnie, znacznie zmniejsza stres, który często towarzyszy kobiecie.
Ta metoda znieczulenia porodu jest w naszym szpitalu bezpłatna.

INFORMACJE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH PRZY PORODZIE

 • obecność osoby towarzyszącej przy porodzie jest bezpłatna, wymagane jest tylko wykupienie fartucha ochronnego i ochraniaczy na buty,
 • Blok Porodowy znajduje się na IV piętrze budynku,
 • po przybyciu prosimy zgłosić się poprzez domofon,
 • po wejściu na Blok Porodowy prosimy o wysłuchanie instruktażu położnej dot. zasad obowiązujących na terenie bloku, zapoznanie się z Regulaminem oraz ubranie odzieży ochronnej,
 • w trakcie wielogodzinnego porodu jest możliwość wyjścia i powrotu na Blok Porodowy,
 • w obrębie Bloku Porodowego nie można spożywać posiłków, można natomiast skorzystać z bufetu szpitalnego. Bufet znajduje się w budynku szpitala (parter, przy Izbie Przyjęć) i czynny jest w dni powszednie w godz. 7.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 13.00, niedziele i święta w godz. 13.00 – 16.00,
 • wszelkich informacji udziela na bieżąco personel,
 • towarzyszenie osobie rodzącej dotyczy wyłącznie pobytu w Bloku Porodowym i nie upoważnia do dalszego przebywania w innych oddziałach szpitala,
 • proponujemy, aby z odwiedzin korzystał ojciec dziecka lub osoba z najbliższej rodziny, w godzinach od 11.00 - 19.00,
 • "
 • Szpital Powitowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, która jest realizowana na warunkach określonych przez płatnika. W związku z powyższym szpital na wszystkie urządzenia będące wyposażeniem placówki posiada obowiązującą dokumentację techniczną. W szpitalu nie stosuje się metod niezweryfikowanych w zakresie danego postępowania leczniczego, co do skuteczności których placówka nie posiada własnych doświadczeń. Ze względu na odpowiedzialność za całokształt procesu leczniczego, niedopuszczalne jest stosowanie metod leczenia lub aparatury z zewnątrz.

Przy porodzie, może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca wskazana przez rodzącą.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym oraz noworodkom, osoba towarzysząca przy porodzie zobowiązana jest do:

1. Przestrzegania zaleceń personelu medycznego,

2. Poszanowania spokoju i prywatności innych pacjentów oraz uszanowania mienia szpitalnego,

3. Zgłoszenia swojego wejścia i wyjścia z Bloku Porodowego personelowi,

4. Ubrania się w jednorazową odzież ochronną (fartuch i ochraniacze na obuwie) oraz pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni szpitala,

5. Wyrzucenia zużytej odzieży ochronnej do worka na śmieci,

6. Umycia rąk przed kontaktem z noworodkiem,

7. Pozostania poza salą operacyjną w czasie wykonywania cięcia cesarskiego. Decyzję dotyczącą obecności podczas innego porodu zabiegowego i szycia krocza pozostawia się lekarzowi dyżurnemu,

8. Zgłaszania personelowi medycznemu swojego złego samopoczucia (duszność, mroczki przed oczami, zawroty głowy itp.), mogącego doprowadzić np. do omdlenia. Osoba towarzysząca przy porodzie musi mieć świadomość, iż obecność przy porodzie i zabiegach z nim związanych może spowodować stres, złe samopoczucie, omdlenie,

9. Lekarz Dyżurny jest uprawniony do wyproszenia osoby towarzyszącej przy porodzie w przypadku gdy:

- nie przestrzega ona postanowień poniższego Regulaminu oraz gdy jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i uniemożliwia właściwe wykonywanie pracy na Bloku Porodowym,

- gdy osoba towarzysząca ma niekorzystny wpływ na rodzącą i przebieg porodu.

10. Pobyt osoby towarzyszącej w sali poporodowej możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pozostałe pacjentki przebywające w tej sali wyrażą zgodę. Czas pobytu w sali poporodowej uzależniony jest od sytuacji klinicznej oraz oceny sytuacji przez lekarza dyżurnego i nie powinien przekraczać jednej godziny.


Osobom towarzyszącym przy porodzie zabrania się:

1. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek na terenie szpitala.

2. Używania telefonów komórkowych w pokojach porodowych, salach zabiegowych, operacyjnych i poporodowych, gdzie znajdują się kardiomonitory i sprzęt do resuscytacji noworodków. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych na korytarzu Bloku Porodowego.

3. Używania na terenie oddziału grzałek elektrycznych, czajników itp.

4. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu.


Oddział Położniczy obejmuje 19 łóżek położniczych. Pokoje są 1 i 2 osobowe. Pacjentki po cięciach cesarskich przebywają na wydzielonej sali pooperacyjnej z całodobowym nadzorem personelu. Na Oddziale znajduje się także pokój poporodowy rodzinny gdzie za opłatą, może przebywać z matką i jej dzieckiem po porodzie osoba towarzysząca. Przy łóżku każdej pacjentki znajduje się telefon.
Pacjentki po porodach przebywają w pokojach razem ze swymi dziećmi (tzw. system rooming-in) zajmując się nimi z pomocą pielęgniarki z Oddziału Noworodkowego, która uczy mamy pielęgnacji noworodka.
Pacjentki opuszczają szpital w 2 -3 dobie po porodzie fizjologicznym oraz w 3-4 dobie po cięciu cesarskim.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy naszego szpitala bierze czynny udział w programie promocji karmienia piersią. Noworodek jest przystawiany do piersi tuż po porodzie jeszcze na Oddziale Porodowym.
W 2007 została założona Fundacja dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Śremie. Dzięki uzyskanym funduszom zakupiono między innymi: aparat do KTG, wyposażenie sali zabiegowej (fotel ginekologiczny oraz kozetka), elektroniczny ssak na oddział porodowy, cztery pompy infuzyjne.
Cały czas staramy się podnosić standard i fachowość usług medycznych, tworząc tym samym oddział coraz bardziej przyjazny pacjentkom. Efektem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymał Oddział w ostatnich latach oraz liczba pacjentek korzystających z usług świadczonych na naszym Oddziale.

Co zabrać ze sobą do porodu

Torbę, którą zabierzesz ze sobą do szpitala warto spakować już 3 – 4 tygodnie przed planowanym terminem. Warto zrobić sobie wyprawkę dość wcześnie, ponieważ poród może przecież nastąpić przed terminem. Najlepiej spakować się do sportowej torby, którą bez problemu zmieścić można pod szpitalnym łóżkiem.

1. Dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • NIP pracodawcy lub NIP własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)
 • karta przebiegu ciąży
 • oryginały wyników badań z przebiegu ciąży


2. Rzeczy dla mamy:

 • koszula nocna, której nie będzie ci żal ubrudzić
 • szlafrok
 • kapcie
 • przybory toaletowe
 • sztućce, kubek
 • do porodu warto wziąć ze sobą wodę niegazowaną
 • telefon, ładowarka
 • książka do czytania, gdy dziecko śpi, a ty akurat nie odpoczywasz


4. Rzeczy dla dziecka:

 • mokre chusteczki
 • do wypisu: ubranka dla dziecka, kocyk, czapka i szalik (jesień – zima)


5. Szpital dla dziecka zapewnia:

 • pieluchy tetrowe
 • śpiochy
 • kaftaniki
 • rożek
 • kosmetyki do pielęgnacji


Informujemy również, ze miejsce zamieszkania i zameldowania kobiety, która zgłasza się do porodu nie ma znaczenia.

Ważne informacje:
1. Wszystkie pacjentki zgłaszające się w Izbie Przyjęć przyjmowane są na Oddział po konsultacji z lekarzem bez wymaganego skierowania lekarskiego.
2. Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: tel. 61 281 55 50
3. Oddział Ginekologiczny: tel. 61 281 55 47
4. Oddział Porodowy: tel. 61 281 55 32
5. Oddział Położniczy: tel. 61 281 55 36 

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria