Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

KOMUNIKAT

W przypadku osób towarzyszących przy porodzie rodzinnym, które są minimum 10 dni po drugiej dawce szczepienia przeciwko Covid – 19, wymagamy dokumentu potwierdzającego szczepienie.

Jeżeli osoba towarzysząca nie posiada dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19 to  wykonujemy w szpitalu tzw. "szybki test" Abbotta w dniu przyjęcia.

Oddział Ginekologii i Położnictwa szpitala odgrywa istotną rolę w opiece medycznej nad kobietami, nie tylko z powiatu śremskiego. Świadczymy usługi medyczne dla każdej kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania, chcącej leczyć się w naszym szpitalu.

 

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale

 • torbiele jajnika — diagnostyka

 • macica mięśniakowata — diagnostyka

 • choroby gruczołu Bartholina

 • zapalenie narządów miednicy małej

 • stany zapalne sromu i krocza agnostyka

 • nietrzymanie moczu — diagnostyka

 • polipy narządu rodnego

 • nadżerka cz. pochwowej szyjki macicy

 • niezapalne schorzenia szyjki macicy, sromu i krocza

 • zaburzenia miesiączkowania

 • nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych

 • ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym 

 • schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego

 • niepłodność kobieca

 • nowotwory żeńskich narządów płciowych

 • ciąża pozamaciczna

 • ciąża zakończona poronieniem — ciąża obumarła, resztki po poronieniu

 • zagrażające poronienie

 • niepowściągliwe wymioty ciężarnych

 • powikłania ze strony układu żylnego w ciąży

 • zakażenie dróg moczowo-płciowych w ciąży

 • cukrzyca w ciąży

 • cholestaza ciążowa

 • ciąża mnoga, powikłania typowe dla ciąży mnogiej

 • niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa — 3 do 4 dni, w przypadku szwu ratunkowego

 • nadciśnienie tętnicze w ciąży

 • łożysko przodujące 

 • opieka z powodu niskiej masy płodu

 • zaburzenia wód i błon płodowych

 • krwawienie przedporodowe

 • zagrażający poród przedwczesny

 • opieka z powodu znanych lub podejrzanych zaburzeń płodowych

 • niedokrwistość w ciąży

 • poród siłami natury

 • poród przez cięcie cesarskie

 • poród przy pomocy próżnociągu

 • zakażenie połogowe

 • inne powikłania okresu połogowego

 • inne choroby matki wikłające ciążę, poród lub połóg


Zabiegi operacyjne wykonywane w położniczym

 • Amputacja trzonu macicy bez przydatków

 • Amputacja trzonu macicy z przydatkami

 • Usunięcie macicy z przydatkami / bez przydatków

 • Histeroskopia operacyjna

 • Histeroskopia diagnostyczna

 • Przednia i tylna plastyka pochwy z użyciem siatek polipropylenowych

 • Operacja guzków przydatków

 • Operacje wysiłkowego nieotrzymania moczu przez pochwę z użyciem taśmy

 • Usunięcie endometriozy w bliźnie pooperacyjnej

 • Operacje ciąży pozamacicznej

 • Usunięcie mięśniaków macicy

 • Laparoskopia

 • Przezpochwowe usunięcie macicy

 • Operacyjne usunięcie guzów piersi

Inne zabiegi

 • Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy

 • Biopsja aspiracyjna endometrium

 • Wycinki z tarczy cz. pochwowej szyjki macicy 

 • Wycinki ze sromu

 • Elektrokonizacja szyjki macicy 

 • Wykręcenie polipa szyjki macicy 

 • Wykręcenie rodzącego się mięśniaka 

 • Marsupializacja ropnia lub torbieli gr. Bartholina

 • Wyłyżeczkowanie jamy macicy po porodzie lub poronieniu

 • Histerosalpingografia

 • Diagnostyka zabiegowa piersi (biopsja MTT, BACC)Kadrę lekarską tworzą:

- dr n. med. Paweł Uchman - Kierownik

- lekarz Wacław Ginda
- lekarz Leszek Nowak
- lekarz Paweł Jackowski
- dr n. med. Robert Stanek
- lekarz Ryszard Eitner
- lekarz Henryk Mazurek
- lekarz Agnieszka Więckowska-Lis
- dr n. med. Piotr Dydowicz
- dr n. med. Łukasz Sroka 
- lekarz Adam Osiński
- lekarz Angelika Zasada
- lekarz Małgorzata Kampioni
- lekarz Paulina Banach
- dr n. med. Izabela Danieluk
- dr n. med. Piotr Pawlik

- lekarz Bernice Folake Taiwo - dyżury

 

oraz położne i salowe.

Położną Oddziałową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego jest Pani Anna Janiszewska.

Na Oddziale Ginekologicznym znajduje się 20 łóżek. Pokoje są w większości 2 lub 3-osobowe. Na oddział przyjmowane są pacjentki do operacji i zabiegów ginekologicznych. Leczone są również ciężarne z patologią ciąży, jak również pacjentki w terminie porodu.
Poza całodobowym nadzorem personelu medycznego stan pacjentek ciężarnych monitorowany jest za pomocą nowoczesnego sprzętu KTG oraz USG. Przez cały czas pobytu pacjentka ma możliwość uzyskania informacji o stanie swego zdrowia, przed każdym zabiegiem podpisuje zgodę na rodzaj i zakres tego zabiegu.

Blok Porodowy składa się z 3 pokoi porodowych. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, gwarantujące poszanowanie intymności pacjentki. Do porodu przyjmowana jest każda pacjentka bez względu na miejsce zamieszkania. Rodząca ma możliwość wyboru pozycji do rodzenia, może skorzystać z dodatkowego wyposażenia ułatwiającego poród, np.: piłki, drabinki do ćwiczeń, urządzenia do masażu kręgosłupa.

Porody rodzinne wznowione 

Z dniem 11.03.2021 roku, zostaje ponownie przywrócona możliwość porodów rodzinnych przy spełnieniu następujących warunków.

 • przy porodzie może towarzyszyć jedna osoba,

 • przy wejściu do szpitala osoba towarzysząca podlega procedurze weryfikacyjnej przy przyjęciu tj: pomiar temperatury,

 • w trakcie pobytu na Bloku Porodowym maksymalnie do 2 godzin po porodzie, zobowiązuje się osoby towarzyszące do zastosowania się do wszystkich zaleceń personelu medycznego, także dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z pandemią.W trakcie porodu rodzinnego ojciec, bądź osoba wskazana przez rodzącą, aktywnie uczestniczy w akcie porodu poprzez: wspomaganie rodzącej w ćwiczeniach oddechowych oraz zmianach pozycji. Po porodzie dziecka może osobiście przeciąć pępowinę, łączącą dziecko z matką. Przez cały czas trwania porodu rodzice mogą liczyć na ciągły kontakt z położną i lekarzem, którzy służą radą i pomocą przy porodzie.

Osoba towarzysząca może skorzystać z oddzielnego pokoju z łazienką i kącikiem do przygotowania posiłku.

Po porodzie jest możliwośćpobytu pacjentki z dzieckiem i osoba towarzyszącąw pokoju rodzinnym.
W I okresie porodu rodząca może chodzić, jeść, słuchać radia. Do znieczulenia podczas porodu stosujemy środki farmakologiczne oraz podtlenek azotu na życzenie pacjentki. I okres porodu odbywa się w asyście lekarza ginekologa, położnej, pielęgniarki z Oddziału Noworodkowego, a gdy zajdzie potrzeba lekarza neonatologa.
Cięcia cesarskie wykonuje się na wydzielonej sali operacyjnej. Po obserwacji poporodowej, pacjentki przekazywane są na Oddział Poporodowy.

Poród nie musi boleć!

Szpital zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej metody łagodzenia skurczów porodowych za pomocą podtlenku azotu.
Nasza placówka dołączyła do coraz liczniejszej grupy szpitali w kraju, stosujących z powodzeniem to proste rozwiązanie.
Gaz jest stosowany na życzenie pacjentki, kiedy odczuwa silne skurcze porodowe.
Metoda jest bezpieczna dla kobiety i dziecka. Gaz działa już po kilku wdechach, szybko eliminuje się z organizmu i nie powoduje uzależnień. Stosowanie gazu zmniejsza dolegliwości porodowe, rozluźnia mięśnie, znacznie zmniejsza stres, który często towarzyszy kobiecie.
Ta metoda znieczulenia porodu jest w naszym szpitalu bezpłatna.

INFORMACJE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH PRZY PORODZIE

 • obecność osoby towarzyszącej przy porodzie jest bezpłatna,
 • Blok Porodowy znajduje się na IV piętrze budynku,
 • po przybyciu prosimy zgłosić się poprzez domofon,
 • po wejściu na Blok Porodowy prosimy o wysłuchanie instruktażu położnej dot. zasad obowiązujących na terenie bloku, zapoznanie się z Regulaminem oraz ubranie odzieży ochronnej,
 • w trakcie wielogodzinnego porodu jest możliwość wyjścia i powrotu na Blok Porodowy,
 • w obrębie Bloku Porodowego nie można spożywać posiłków, można natomiast skorzystać z bufetu szpitalnego. Bufet znajduje się w budynku szpitala (parter, przy Izbie Przyjęć) i czynny jest w dni powszednie w godz. 7.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 13.00, niedziele i święta w godz. 13.00 – 16.00,(w czasie pandemii Bufet działa w ograniczonym zakresie),
 • wszelkich informacji udziela na bieżąco personel,
 • towarzyszenie osobie rodzącej dotyczy wyłącznie pobytu na Bloku Porodowym i nie upoważnia do dalszego przebywania w innych oddziałach szpitala,
 • proponujemy, aby z odwiedzin korzystał ojciec dziecka lub osoba z najbliższej rodziny,
 • Szpital Powitowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, która jest realizowana na warunkach określonych przez płatnika. W związku z powyższym szpital na wszystkie urządzenia będące wyposażeniem placówki posiada obowiązującą dokumentację techniczną. W szpitalu nie stosuje się metod niezweryfikowanych w zakresie danego postępowania leczniczego, co do skuteczności których placówka nie posiada własnych doświadczeń. Ze względu na odpowiedzialność za całokształt procesu leczniczego, niedopuszczalne jest stosowanie metod leczenia lub aparatury z zewnątrz.

Przy porodzie, może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca wskazana przez rodzącą.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym oraz noworodkom, osoba towarzysząca przy porodzie zobowiązana jest do:

1. Przestrzegania zaleceń personelu medycznego,

2. Poszanowania spokoju i prywatności innych pacjentów oraz uszanowania mienia szpitalnego,

3. Zgłoszenia swojego wejścia i wyjścia z Bloku Porodowego personelowi,

4. Ubrania się w jednorazową odzież ochronną (fartuch i ochraniacze na obuwie) oraz pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni szpitala,

5. Wyrzucenia zużytej odzieży ochronnej do worka na śmieci,

6. Umycia rąk przed kontaktem z noworodkiem,

7. Pozostania poza salą operacyjną w czasie wykonywania cięcia cesarskiego. Decyzję dotyczącą obecności podczas innego porodu zabiegowego i szycia krocza pozostawia się lekarzowi dyżurnemu,

8. Zgłaszania personelowi medycznemu swojego złego samopoczucia (duszność, mroczki przed oczami, zawroty głowy itp.), mogącego doprowadzić np. do omdlenia. Osoba towarzysząca przy porodzie musi mieć świadomość, iż obecność przy porodzie i zabiegach z nim związanych może spowodować stres, złe samopoczucie, omdlenie,

9. Lekarz Dyżurny jest uprawniony do wyproszenia osoby towarzyszącej przy porodzie w przypadku gdy:

- nie przestrzega ona postanowień poniższego Regulaminu oraz gdy jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i uniemożliwia właściwe wykonywanie pracy na Bloku Porodowym,

- gdy osoba towarzysząca ma niekorzystny wpływ na rodzącą i przebieg porodu.

10. Pobyt osoby towarzyszącej w sali poporodowej możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pozostałe pacjentki przebywające w tej sali wyrażą zgodę. Czas pobytu w sali poporodowej uzależniony jest od sytuacji klinicznej oraz oceny sytuacji przez lekarza dyżurnego i nie powinien przekraczać jednej godziny.


Osobom towarzyszącym przy porodzie zabrania się:

1. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek na terenie szpitala.

2. Używania telefonów komórkowych w pokojach porodowych, salach zabiegowych, operacyjnych i poporodowych, gdzie znajdują się kardiomonitory i sprzęt do resuscytacji noworodków. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych na korytarzu Bloku Porodowego.

3. Używania na terenie oddziału grzałek elektrycznych, czajników itp.

4. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu.


Oddział Położniczy obejmuje 19 łóżek położniczych. Pokoje są 1 i 2 osobowe. Pacjentki po cięciach cesarskich przebywają na wydzielonej sali pooperacyjnej z całodobowym nadzorem personelu. Na Oddziale znajduje się także pokój poporodowy rodzinny gdzie za opłatą, może przebywać z matką i jej dzieckiem po porodzie osoba towarzysząca. Przy łóżku każdej pacjentki znajduje się telefon.
Pacjentki po porodach przebywają w pokojach razem ze swymi dziećmi (tzw. system rooming-in) zajmując się nimi z pomocą pielęgniarki z Oddziału Noworodkowego, która uczy mamy pielęgnacji noworodka.
Pacjentki opuszczają szpital w 2 -3 dobie po porodzie fizjologicznym oraz w 3-4 dobie po cięciu cesarskim.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy naszego szpitala bierze czynny udział w programie promocji karmienia piersią. Noworodek jest przystawiany do piersi tuż po porodzie jeszcze na Oddziale Porodowym.
W 2007 została założona Fundacja dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Śremie. Dzięki uzyskanym funduszom zakupiono między innymi: aparat do KTG, wyposażenie sali zabiegowej (fotel ginekologiczny oraz kozetka), elektroniczny ssak na oddział porodowy, cztery pompy infuzyjne.
Cały czas staramy się podnosić standard i fachowość usług medycznych, tworząc tym samym oddział coraz bardziej przyjazny pacjentkom. Efektem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymał Oddział w ostatnich latach oraz liczba pacjentek korzystających z usług świadczonych na naszym Oddziale.

Co zabrać ze sobą do porodu?

Torbę, którą zabierzesz ze sobą do szpitala warto spakować już 3 – 4 tygodnie przed planowanym terminem. Warto zrobić sobie wyprawkę dość wcześnie, ponieważ poród może przecież nastąpić przed terminem. Najlepiej spakować się do sportowej torby, którą bez problemu zmieścić można pod szpitalnym łóżkiem.

1. Dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • NIP pracodawcy lub NIP własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)
 • karta przebiegu ciąży
 • oryginały wyników badań z przebiegu ciąży


2. Rzeczy dla mamy:

 • koszula nocna, której nie będzie ci żal ubrudzić
 • szlafrok
 • kapcie
 • przybory toaletowe
 • sztućce, kubek
 • do porodu warto wziąć ze sobą wodę niegazowaną
 • telefon, ładowarka
 • książka do czytania, gdy dziecko śpi, a ty akurat nie odpoczywasz


3. Rzeczy dla dziecka:

 • mokre chusteczki
 • do wypisu: ubranka dla dziecka, kocyk, czapka i szalik (jesień – zima)


4. Szpital dla dziecka zapewnia:

 • pieluchy tetrowe
 • śpiochy
 • kaftaniki
 • rożek
 • kosmetyki do pielęgnacji


Informujemy również, ze miejsce zamieszkania i zameldowania kobiety, która zgłasza się do porodu nie ma znaczenia.

Od 24 sierpnia 2021 roku przywraca się odwiedziny pacjentów. W związku z nadal dużym zagrożeniem epidemicznym jest to możliwe pod pewnymi warunkami i zgodnie z zasadami wzmożonego reżimu sanitarnego (patrz Aktualności). Sugeruje się, aby odwiedziny odbywały się w godzinach od 14:00-18:00

Ważne informacje:
1. Wszystkie pacjentki zgłaszające się w Izbie Przyjęć przyjmowane są na Oddział po konsultacji z lekarzem bez wymaganego skierowania lekarskiego.
2. Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: tel. 61 281 55 50
3. Oddział Ginekologiczny: tel. 61 281 55 47
4. Oddział Porodowy: tel. 61 281 55 32
5. Oddział Położniczy: tel. 61 281 55 36 

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria