Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Szpital świadczy usługi neurologiczne w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia  na szkolenie lekarzy medycyny, chcących uzyskać tytuł specjalisty neurologa.

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy szpitala przyjmują pacjentów ze skierowaniami lekarzy mającymi zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z lekarzami prowadzącymi prywatną, indywidualną praktykę lekarską, zarejestrowaną w Izbie Lekarskiej (zgodnie z obowiązującym prawem: nie ma ograniczeń rejonizacyjnych dla osób chorych zgłaszających się po pomoc medyczną).

Poradnia Neurologiczna przyjmuje chorych od kwietnia 2012 roku z placówek Służby Zdrowia mających zawarty kontrakt na świadczenia usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy prowadzą diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego:

  • udarów mózgowych niedokrwiennych i krwotocznych,
  • chorób rozrostowych wewnątrzczaszkowych (guzów mózgu),
  • stwardnienia rozsianego,
  • padaczki i nagłych zaburzeń świadomości,
  • miasteni i chorób mięśniowych,
  • bólów głowy i zawrotów głowy,
  • zespołów bólowych korzeniowych o różnorodnej etiologii,

a także realizowane są programy lekowe: leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy, leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny butulinowej typu A, leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.

Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym: aparatem tomografii komputerowej 16-rzędowym z możliwością badań angiograficznych, aparatem EEG (elektroencefalografia), aparatem EMG (elektromiografia), badaniem USG Doppler Duplex, do dyspozycji jest ECHO kardiogram, Holter EKG, aparat EKG i monitory, całodobowo działające laboratorium wykonujące pełny asortyment badań diagnostycznych.

Zespół neurologiczny składa się z lekarzy specjalistów neurologów, psychologów, logopedy, rehabilitantów - kinezyterapeutów, kwalfikowany zespół pielęgniarski.

Skład osobowy:

- Kierownik: lek. med. Midas Saadoun
- lek. med. Roman Graczyk
- lek. med. Małgorzata Kosno
- lek. med. Grażyna Piotrowska-Stelmaszyk
- lek. med. Dagmara Adamczewska - Kociałkowska

 

Pielęgniarką Oddziałową jest Pani Małgorzata Gawlik. W codziennej pracy pomaga również zespół pielęgniarek i salowych.

Ważne informacje:

Tel. do Kierownika: 61 281 55 11
Tel. do Punktu Pielęgniarskiego: 61 281 55 20
Tel. Sekretariatu Oddziału 61 281 55 21
Tel. Pokój Lekarzy 61 281 55 12

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria