Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej został utworzony  z początkiem 2012 roku.

Na oddziale, poddani są rehabilitacji pacjenci z niedowładami dużych obszarów mięśniowych, z zespołami bólowymi, zaburzeniami równowagi chodu i mowy, zanikiem mięśni i innymi następstwami chorób układu nerwowego.

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia do przyjęcia na oddział kwalifikują się pacjenci:

 • w okresie wczesnym, po wystąpieniu zaburzeń funkcji mózgu / rdzenia / nerwów obwodowych, w ciągu 14 lub 30 dni od daty wypisania z oddziałów: neurologicznego, ortopedycznego, chirurgicznego, intensywnej terapii,
 • po przebytej rehabilitacji, w okresie wczesnym, z powodu średnio cieżkiego lub cieżkiego niedowładu wymagającego dalszego usprawnienia - 1 raz w roku kalendarzowym.

Pacjent może być przyjęty na oddział na podstawie ważnego skierowania z poradni neurologicznej lub
poradni rehabilitacyjnej. Pacjent powinien być wydolny krążeniowo, oddechowo, pozostawać w logicznym kontakcie słownym (wyjątek: afazja), rozumieć wypowiadane polecenia, nie posiadać zmian skórnych typu: odleżyny, owrzodzenia.

Ostateczną decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje się w dniu przybycia pacjenta do szpitala.

Pacjent zakwalifikowany do przyjęcia na oddział powinien zabrać dodatkowo ze sobą:

 • wygodne ubranie typu dres,
 • obuwie z przeznaczeniem do wykonywania ćwiczeń,
 • duży ręcznik i dodatkowo małą poduszeczkę,
 • wózek lub kule, jeżeli pacjent porusza się za ich pomocą,

oraz

 • dotychczasowe wypisy z innych szpitali, placówek medycznych,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków z gramaturą i dawkowaniem, przeciwbakteryjne z informacją od kiedy są przyjmowane i z jakiego powodu,
 • w przypadku pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - aktualne badanie INR,
 • w przypadku pacjentów przyjmujących leki diuretyczne - aktualne badanie poziomu elektrolitów we krwi,
 • u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia - wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego z ostatnich 7 dni.

Nad pacjentami czuwa profesjonalny zespół medyczny, w skład którego wchodzą:

 • Kierownik - lek. med Monika Zdrojewska - specjalista rehabilitacji medycznej,
 • lek. med. Gustaw Knitter,
 • fizjoterapeuci, logopeda, psycholog, terapeuci zajęciowi.

Dodatkowo, ze strony pielęgniarskiej czuwa pielęgniarka oddziałowa Pani Róża Mikołajczak wraz z
zespołem pielęgniarek i salowych.
Oddział ma do dyspozycji 9 sal dwuosobowych wtym salę intensywnego nadzoru oraz salę trzyosobową. Posiada także salę ćwiczeń, gabinet logopedy i psychologa oraz pracownię terapii zajęciowej.

Od kwietnia 2013 roku na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wprowadzono nowoczesną metodę terapeutyczną – terapię lustrzaną. Polega ona na tym, że pacjent umieszcza chorą kończynę w tzw. lustrzanym pudełku, a zdrową naprzeciwko lustra. Wówczas pacjent obserwuje w lustrze ruchy zdrowej kończyny, podczas gdy chora kończyna jest schowana. Obserwacja wykonywanego prawidłowo ruchu zdrowej ręki, powoduje pobudzenie części mózgu, która odpowiada za poruszanie chorą kończyną. Dzięki tej metodzie pacjenci po udarze mózgu prezentują większą poprawę w zakresie merytorycznej funkcji kończyny. Mamy nadzieję, że metoda ta sprawdzi się także w śremskim szpitalu i przyniesie pozytywne rezultaty w leczeniu.


Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej:

1.Niedowład połowiczy.

2.Niedowład kończyn dolnych.

3.Niedowład czterokończynowy.

4.Niedowład jednej kończyny.

5.Następstwa krwotoku mózgowego.

6.Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego.

7.Następstwa udaru mózgu.

8.Następstwa urazu śródczaszkowego.

9.Następstwa urazu nerwu.


Ważne informacje:

Przyjęcia na oddział codziennie od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu:
Gabinet Kierownika: 61 281 55 83
Punkt Pielegniarski: 61 281 55 06
Sekretariat Oddziału: 61 281 55 04

Od 24 sierpnia 2021 roku, przywraca się odwiedziny pacjentów. W związku z nadal dużym zagrożeniem epidemicznym jest to możliwe pod pewnymi warunkami i zgodnie z zasadami wzmożonego reżimu sanitarnego (patrz Aktualności). Sugeruje się, aby odwiedziny odbywały się w godzinach od 14:00-16:00

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria