Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Audiometria (badanie słuchu) - celem audiometrii przewodnictwa powietrznego jest określenie zdolności słyszenia dla różnych częstotliwości. Badanie może ujawnić utratę słuchu. Badanie przewodnictwa kostnego, to podanie tonu testowego bezpośrednio do ucha wewnętrznego w okolicach ucha środkowego za pośrednictwem kości czaszkowych w celu określenia progu słyszenia dla ucha wewnętrznego.

tl_files/pracownia_audiometryczna2.jpg

Szpital  dysponuje audiometrem klinicznym AC 33. Każdego roku Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - Pracownia Akustyki i Drgań Mechanicznych Wydziału Metrologii Elektrycznej, Akustyki i Fizykochemii w Łodzi dokonuje pomiaru poziomu słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego i na ich podstawie wydaje Świadectwo Wzorcowania.

Realizujemy badania refundowane przez NFZ na podstawie skierowania z:
- Poradni Laryngologicznej,
- Poradni Medycyny Pracy,
- Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
oraz odpłatnie dla pacjentów:
- bez skierowania,
- ze skierowaniem z prywatnych gabinetów lekarskich.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Audiometrycznej, mieszczącej się na parterze szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Pracownia czynna jest od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku.

Pracownia EEG, Biofeedback i Audiometrii
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 40 - Pracownia EEG i Audiometryczna
tel. 61 281 54 00 - Centrala Szpitala

Galeria