Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Biofeedback to nowoczesna aparatura medyczna, umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi, zachodzącymi w naszym organizmie. Stosując biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych.

tl_files/pracownia_biofeedback.jpg

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Komputer analizuje zapis EEG pacjenta, podłączonego przez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideo - gry wyłącznie przez swoje myśli.

Podczas treningu terapeuta - technik medyczny, dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe. Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi. Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w neurologii, ponieważ zwiększa możliwość stabilizacji kory mózgowej.

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:
1. Ludzie zdrowi, chcący poprawić efektywność pracy mózgu:
- uczniowie,
- studenci,
- dziennikarze,
- sportowcy,
- artyści,
- menadżerowie,
- kadra kierownicza.
2. Dzieci i młodzież z problemami uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
3. Ludzie chorzy (wybrane jednostki chorobowe):
- syndrom ADD, ADHD,
- anoreksja,
- bulimia,
- bezdech,
- ból przewlekły,
- nerwice,
- stres,
- zaburzenia snu,
- zaburzenia pamięci.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Biofeedback, mieszczącej się na parterze Szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Pracownia czynna jest od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku.

Bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej.

Pracownia EEG, Biofeedback i Audiometrii
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 40 - Pracownia EEG i Audiometryczna
tel. 61 281 54 00 - Centrala Szpitala

Galeria