Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Komunikat dla pacjentów w sprawie działania Działu Fizjoterapii.

1. Od dnia 01.06.2020 roku wracamy do dawnego trybu przyjęć pacjentów do dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności.

Fizjoterapia będzie czynna:

- od 1.06.2020 do 5.06.2020r w godzinach 7.00 - 16.00.
- od 8.06 w godzinacch 7.00 - 18.00.

2. Dział Fizjoterapii przyjmuje zapisy osobiście i telefonicznie.

3. Pacjenci zapisani wcześniej w kolejkę oczekujących będą powiadamiani indywidualnie o terminach zabiegów.

4. Zapisy na zabiegi komercyjne są przyjmowane osobiście i telefonicznie. Oferujemy krótkie terminy!

5. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala na umówioną godzinę proszeni są o przybycie do Działu fizjoterapii nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu.

6. W godzinach od 7.00-14.00 wejście do budynku Szpitala dla pacjentów Działu Fizjoterapii będzie możliweod strony dużego parkingu, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu. Od godziny 14.00 wejście będzie możliwe tylko przez pomarańczowy namiot, który jest ustawiony przy SOR-ze.

7. Pacjenci, którzy przyjdą szybciej niż ustalone zasady, nie będą mogli wejść na teren Szpitala.

8. W oczekiwaniu na zabiegi należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi (co najmniej 2 metry).

9. Przepraszamy za utrudnienia. Jest to próba przywrócenia normalnego funkcjonowania Działu Fizjoterapii.

Dział Fizjoterapii świadczy zarówno usługi fizjoterapeutyczne dla pacjentów ambulatoryjnych bezpłatnie w ramach umowy z NFZ i także zabiegi komercyjne zgodnie z Cennikiem Świadczonych Usług.

Aktualny Cennik Świadczonych Usług dostępny na stronie internetowej szpitala.

Pacjenci mogą korzystać z niżej wymienionych zabiegów:

  • Kinezyterapia:

- ćwiczenia bierne,
- ćwiczenia czynno-bierne,
- ćwiczenia wspomagane,
- ćwiczenia czynne w odciążeniu,
- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
- pionizacja,
- ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem,
- ćwiczenia izometryczne,
- ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych,
- nauka czynności lokomocji,
- mobilizacje i manipulacje,
- wyciągi.

Oferujemy również masaże:
- masaż suchy,
- masaż limfatyczny,
- aquavibron - masaż wibracyjny.

Proponujemy także zabiegi fizykoterapeutyczne niżej wymienione:
- galwanizacja,
- jonoforeza,
- elektrostymulacja,
- tonoliza,
- prądy diadynamiczne,
- prądy interferencyjne,
- prądy Tens,
- prądy Traberta,
- prądy Kotza,
- ultradźwięki,
- ultrafonoforeza,
- magnetoterapia,
- diatermia mikrofalowa,
- terapuls,
- laseroterapia,
- naświetlania lampą Sollux,
- okłady parafinowe.

Pracownia wykonuje również zabiegi wodolecznicze takie jak:
- kąpiel wirowa kończyn,
- masaż podwodny miejscowy,
- masaż podwodny całkowity.


W ramach umowy z NFZ szpital posiada kontrakt na Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego. Pobyt w oddziale trwa 3 tygodnie. Pacjent w tym okresie ma wykonywaną pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych.
Na zabiegi rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych obowiązuje skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, natomiast na rehabilitację w warunkach domowych skierowanie od lekarza specjalisty.
Przekaz na zabiegi jest ważny przez okres 30 dni od daty wystawienia.
Na dzienny pobyt obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji tworzy zespół 9 osób:
- 5 mgr rehabilitacji ruchowej,
- 5 licencjatów.

Galeria