Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywinej, w zakresie: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5. Ubezpieczeni

Numer przetargu ZP/26/PN/14

Data ogłoszenia 19-11-2014

Data otwarcia 27-11-2014

Załączniki dołączone do ogłoszenia