Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Opracowanie kompleksowe, wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla nastpujących inwestycji: przebudowa oddziału

Numer przetargu ZP/20/PN/13

Data ogłoszenia 05-07-2013

Data otwarcia 22-07-2013

Załączniki dołączone do ogłoszenia