Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

W przypadku przyjęcia nieplanowego, czyli bez wyznaczonej wcześniej daty i godziny, z zaznaczoną na skierowaniu nazwą oddziału, pacjent powinien zgłosić się w godzinach od 7.00 - 7.00 dnia następnego na Izbę Przyjęć (czynna 24h/dobę), z następującymi dokumentami:
- skierowanie do szpitala
- dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
-dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

Następnie pacjent badany jest przez odpowiedniego lekarza z oddziału, który dokonuje kwalifikacji do leczenia (kwalifikacja do leczenia szpitalnego lub inna decyzja).
Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, powinien potwierdzić ten fakt podpisem na poniższych dokumentach:
- zgodę (bądź jej brak) na hospitalizację,
- oświadczenie o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej, wyznaczenia osób do kontaktu oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej i w przypadku, gdy pacjent pozostaje w szpitalu, kierowany jest do przebieralni, gdzie może po pozostawieniu rzeczy w Depozycie odzieży przejść w towarzystwie personelu szpitalnego na właściwie oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
- piżamę i kapcie,
- bieliznę osobistą,
- szlafrok,
- ręcznik,
- przybory toaletowe,
- sztućce.

Uwaga!

1. O kolejności przyjmowania na poszczególne oddziały decyduje kolejność zgłaszania się do Izby Przyjęć, za wyjątkiem osób wymagających szybkiego dokonania procedury przyjęcia.

2. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

3. Izba Przyjęć czynna jest od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i święta 24h/dobę.

4. Kontakt telefoniczny do Izby Przyjęć: 61 281 56 24

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria