Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udziela świadczeń wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym się pod nr telefonu:

 

504-122-025

 

504-122-062

 

516-185-340

 

Po konsultacji telefonicznej lekarz zadecyduje o przebiegu leczenia, a także oceni czy jest potrzeba przyjazdu pacjenta na wizytę do szpitala np. w celu osłuchania. Pacjent, który otrzyma zalecenie pojawienia się na wizycie lekarskiej powienien skierować się do wejścia do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez pochylnię, zaraz przy głównym parkingu Szpitala. Nie należy kierować się do wejścia przez SOR (przez namiot).

 


Pomoc Ambulatoryjna w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia :

Parter budynku Szpitala, za poradniami, pokój nr 15

od poniedziałku do piątku: 18.00 - 08.00

soboty, niedziele i święta – całodobowo

Nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna obejmuje lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, z której pacjent może skorzystać,  pomiędzy godziną 18.00, a 8.00, a więc po zamknięciu swojej Przychodni Lekarza Rodzinnego.

Są to najczęściej sytuacje gdy:
- pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
- zastosowane środki domowe lub leki zastępcze bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- pacjent ma istotną obawę, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Zgłoszenia świadczeń pielęgniarskich do realizacji w domu:

tel. kom. 504 122 025 (w dni powszednie od 8:00 - 14:00 i od 18:00 - 8:00, w dni świąteczne całodobowo)

Zgloszenia wizyt lekarskich do domu:

tel. kom. 504 122 062 lub 516 185 340

.

Galeria