Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Celem działalności Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. jest niesienie ulgi w cierpieniu i zapewnienie wielodyscyplinarnej, specjalistycznej, całodobowej opieki medycznej mieszkańcom Wielkopolski oraz wszystkim zainteresowanym naszą ofertą, a także gwarantowanie możliwości podwyższenia kwalifikacji swoim pracownikom i osiągnięcia przez nich pełnej satysfakcji osobistej i zawodowej.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu śremskiego oraz okolicznych gmin w oparciu o posiadaną bazę w postaci oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych.

Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane są przez fachowy personel z dobrym przygotowaniem zawodowym i wieloletnim stażem. Świadczenia na oddziałach szpitalnych udzielane są pacjentom bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza w ramach posiadanej umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Oprócz opieki stacjonarnej Szpital prowadzi opiekę lekarzy specjalistów przyjmujących w Poradniach Specjalistycznych (Poradnia Chirurgiczna, Urologiczna, Ginekologiczno - Położnicza, Laryngologiczna, Neurologiczna, Ortopedyczna), w których pacjenci także na podstawie skierowania od lekarzy mogą uzyskać bezpłatną fachową poradę.
Na terenie Szpitala funkcjonują również gabinety specjalistyczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Galeria