Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Jakość to pewien stopień doskonałości - Platon

Działalność Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w warunkach rynkowych sprawia, że wymagania dotyczące jakości świadczonych usług medycznych, w zakresie profilaktyki i leczenia chorób, w zgodzie z wiedzą medyczną, etyką zawodową oraz obowiązującym ustawodawstwem odgrywają coraz ważniejszą rolę.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, płatnikiem, dostawcami i wśród społeczności lokalnej został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015

Szpital został poddany ocenie niezależnych zewnętrznych audytorów Firmy IMQ S.P.A z Mediolanu z przedstawicielstwem w Polsce, którzy ocenili nasze przygotowanie do spełnienia zapisów normy.

Każdego roku w szpitalu odbywają się audity nadzorujące, które mają na celu sprawdzenie czy wdrożone procedury są przestrzegane.

W tym roku pomyślnie dla naszej placówki zakończyła się wizytacja przedstawicieli IMQ z Krakowa, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2020 roku. Otrzymaliśmy rekomendację auditorów od Komitetu Technicznego na nowelizację normy i utrzymanie certyfikatu na kolejny rok działalności.

Jesteśmy Szpitalem certyfikowanym zgodnie ze standardem akceptowanym i rozpoznawalnym na całym świecie - pobierz certyfikat 1 - pobierz certyfikat 2

Zapraszamy do zapoznania się Polityką Jakości obowiązującą w naszym Szpitalu - pobierz Politykę Jakości

Od września 2020 roku, Centrum Monitorowania Jakości które jest jednostką  Ministerstwa Zdrowia, przyznało szpitalowi Certyfikat akredytacyjny, potwierdzający spełnienie standardów w zakresie opieki szpitalnej. Należymy tym samym do ciągle jeszcze niedużego grona szpitali w Polsce, których jakość opieki została potwierdzona przez zewnętrzną instytucję.

Pobierz certyfikat

Galeria