Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Strona główna | Mapa strony | Kontakt

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. realizuje swoje zadania poprzez świadczenie usług medycznych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, pacjentów, którzy doznali urazu w dniu zgłoszenia sie do oddziału.

W celu sprawnej oceny stanu pacjenta i określenia pilności badania lekarskiego personel medyczny realizuje procedurę segregacji medycznej (TRIAGE). Pielęgniarka lub ratownik medyczny oceniają stan pacjenta na podstawie: wywiadu, wykonanych parametrów życiowych. Wstępna ocena stanu pacjenta obejmuje:

- pomiar temperatury ciała, cisnienia tętniczego, tętna, saturacji, liczby oddechów, glikemii, wagi ciała, 
- ocenę świadomości wg. skali Glasgow,
- ocenę stopnia nasilenia bólu,
- wykonanie zapisu EKG.

Na podstawie powyższych parametrów ustala się kolejności i czas oczekiwania na interwencje lekarza - priorytet przyjęcia:

PRIORYTET CZERWONY - pomoc natychmiastowa

PRIORYTET ŻÓŁTY - pomoc pilna (czas oczekiwania do 60 minut)

PRIORYTET ZIELONY - pomoc odroczona (czas oczekiwania do 3 h)

PRIORYTET NIEBIESKI - priorytet wyczekujący (czas oczekiwania do 6 h)

Oprócz tego Szpitalny Oddział Ratunkowy odpowiedzialny jest za organizację transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku pojawienia się konieczności leczenia wyskospecjalistycznego.
Dodatkowym zadaniem jest również zabezpieczanie medyczne wszelkiego rodzaju imprez na zlecenie organizatorów

W śremskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są organizacyjnie następujące obszary:

 

 • obserwacyjny,
 • intensywnej terapii,
 • konsultacyjny,
 • terapii natychmiastowej,
 • resuscytacyjno - zabiegowy.

tl_files/Szpitalny_Oddzial_Ratunkowy.jpg


Nad pacjentami czuwa doświadczony personel, który składa się z  anestezjologów, internistów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, będących na terenie Szpitala do stałej dyspozycji.

Skład podstawowy zespołu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to:

 • Kierownik oddziału lek.med. Krzysztof Szurygajło
 • Koordynator oddziału ratownik medyczny Waldemar Wyrzykiewicz
 • Z-ca koordynatora ratownik medyczny Jakub Kaczmarek
 • lekarze, pielęgniarki,ratownicy medyczni i personel pomocniczy.

tl_files/Ambulans.jpg
 
tl_files/Ambulans_1.jpg


Oddział jest dobrze wyposażony, dzięki czemu możliwe jest:

 • prowadzenie monitoringu funkcji życiowych,
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej oraz płynowej,
 • wykonywanie wstępnej diagnostyki,
 • leczenie bólu, urazów, zatruć,
 • zabezpieczenie chirurgiczne urazów i ran.

Szpitalny Odział Ratunkowy mieści się na parterze Szpitala. W jego skład wchodzą 2 sale do obserwacji z 8 łóżkami, 1 sala zabiegowa, obszar intensywnej terapii oraz punkty konsultacyjne.

Ważne informacje:

Telefon do gabinetu lekarzy: 61 281 56 42

Telefon do punktu pielęgniarskiego: 61 281 56 18

Szanowni Państwo,

jeżeli byliście Państwo pacjentami Oddziału serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety i tym samym do podzielenia się z nami swoją opinią i spostrzeżeniami na temat opieki i jakości świadczonych na oddziale usług medycznych.

Dzięki temu pomogą nam Państwo niwelować niedoskonałości przyczyniając się jednocześnie do stałego podnoszenia jakości oferowanych przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych.
Z góry dziękujemy za wypełnione ankiety.

Galeria